Under konkurrencen må der fiskes i saltvand, fra land eller vadende i waders, rundt om hele Bornholm. Vær opmærksom på de gældende fredningsbælter rundt om øen. Se dem her: Fiskeristyrelsen…