Jari med stor havørred fra Bornholm

Havørrederne

 • Kun blanke havørreder med løse skæl, kan indvejes under konkurrencen.
 • Husk at man kun må hjemtage 3 havørreder pr. dag pr. mand på Bornholm.
 • Bemærk: Mindstemålet for havørrederne under konkurrencen er 45 cm.

Længste havørred vinder. Det er altså længden af havørreden der måles og tæller som “største fisk” og ikke vægten. Er der 2 lige lange havørreder, er det den tungeste der vinder. Derfor både vejes og måles alle fisk.

Husk! Farvede havørreder er fredede fra d. 16. november til d. 28. februar på Bornholm. Begge dage er inkluderet i fredningsperioden.

 • Når en fisk er indvejet, fryses den ned til præmieoverrækkelsen om søndagen.
 • Har en havørred garnskader, skal fisken filmes i live ved landingen. Filmen skal vises ved indvejning. Ellers bliver fisken afvist på stedet.
 • Større og helt store overspringere/blankfisk over 60 cm. skal filmes lige før eller lige efter landingen, evt. i nettet i live. Man skal også filme til begge sider, så indvejningsstedet kan se, at den ikke er fanget under dørgning eller trolling. Filmen skal vises ved indvejning. Ellers bliver fisken afvist på stedet.
 • Der må kun fiskes fra land eller vadende i waders i vandet under konkurrencen.
 • Der er 1 præmie pr. deltager. Man kan indveje flere fisk, men kun den største havørred tæller.
 • Havørreden skal selv hugge. Fanges i munden. Er der huller efter krogning i siden eller andet, bliver fisken afvist. Med mindre det modsatte kan bevises.
 • Hver indvejede havørred skal have røde gæller og være frisk. Man kan godt indveje en havørred efter en del timer uden problemer.
 • Har man indvejet en havørred og fanger en mindre dagen efter eller samme dag, som er stor nok til en præmie og man så giver den til en ven, og det opdages, så diskvalificeres begge fisk og deltagere helt fra konkurrencen.
 • Havørrederne skal indvejes urensede.

Må den heldigste og bedste lystfisker vinde.

Fiskekonkurrencen.dk